torsdag 25 juli 2013

Censur, del II

Here we go again...

Inte många kan väl ha missat den turbulens som i våras uppstod runt Labradorklubben efter att redaktionskommittén, med ordförande Dan Ericsson i spetsen, visat sig inte kunna skilja på sak och person.  Detta efter att en synnerligen välrenommerad medlem (Kerstin Andersson) refuserats innan texten ens var skriven, eftersom hon tidigare ställt några obekväma frågor till klubbens ledning (se här).
Då detta enligt mig är helt oacceptabelt i en demokratisk förening avgick jag med omedelbar verkan ur redaktionskommittén och offentliggjorde även vad som hänt. Eftersom ordförande Ericsson varit den drivande i processen så fick han naturligtvis mest kritik, trots att jag anade att han inte är någon som låter en oförrätt passera ostraffat. Och nu har vi tydligen kommit till pay-back-time!
Jag var väldigt upprörd över redaktionens/klubbens/ordförandens agerande, men beslöt mig ändå för att stanna kvar i avelsgruppen även efter Kerstin-debaclet. Detta eftersom vi i den gruppen under många år haft ett väldigt väl fungerande samarbete och gemensamt arbetat för RASENS bästa, även om vi haft olika intresseinriktning.
Men nu har styrelsen, återigen med ordförande Ericsson i spetsen, beslutat att undertecknad plötsligt är olämplig som medlem i sagda grupp efter att jag varit kritisk mot klubben, dess företrädare och deras agerande.
Efter en enligt uppgift rejält infekterad diskussion, beslöt man på det senaste styrelsemötet att utesluta mig ur avelsgruppen, trots att avelsansvariga Susanne Rehlin gav mig sitt fulla stöd. Susanne borde ju, i egenskap av just avelsansvarig, få avgöra vilken grupp hon vill ha omkring sig för att kunna utföra ett fortsatt gott arbete, men så var alltså inte fallet.
Utan att förhäva mig själv vill jag mena att jag var en viktig kugge i avelsgruppen, dels eftersom jag kan de jaktliga linjerna och dels eftersom min profession ger mig ett delvis annat perspektiv. Men då lämplighet uppenbarligen inte bedöms efter kompetens så spelade det alltså inte någon roll.
Susanne Rehlin och Thomas Persson reserverade sig mot beslutet, vilket ger mig en viss upprättelse. Skönt att det åtminstone finns några personer som fortfarande kan skilja på äpplen och päron. Tack för det!
Än en gång har det alltså visat sig att oliktänkande eller kritiska personer icke göre sig besvär i Labradorklubben, åtminstone inte i dess nuvarande regim. Men eftersom jag inte hade tagit uppdraget för att förverkliga mig själv, så har jag inte heller några problem med att avsluta det. Eller som i det här fallet, bli avslutad…
Genom det här beslutet gör Labradorklubben en större förlust än jag – nu får jag mer tid att träna och jaga med mina hundar!

3 kommentarer:

 1. Sofia.... du har varit en ovärdelig del av Labradorklubbens avelsgrupp. Att du nu blir utslängd säger ALLT om ordförande Dan Erikssons och de flesta övriga styrelseledamöters moral och kunnighet.
  Här måste vi agera kraftfullt!!!!!

  SvaraRadera
 2. Utan att ta ställning till just LRK utan enbart ser till hur föreningslivet fungerar så är det precis som du säger, Sofia. En som är utsett som kommitté (grupp/sektion...)ansvarig av en styrelse (årsmöte) är den som sen "raggar" det antal personer som stadgar (eller "brukligt") antal personer den vill ha i sin kommitté. Den ansvarig anmäler till styrelsen vilka som ingår, men styrelsen har inget mer med kommittén att göra, så länge kommittén sköter sina åtaganden.
  DÄREMOT kan styrelsen upplösa en kommitté och utse en ny ansvarig (om denne inte är vald av årsmötet, för det årsmötet beslutat om kan bara årsmötet upphäva/ändra).

  Jag tycker du ska skicka in en skrivelse till SKKs föreningskommitté (om du inte redan gjort det). Så här får det inte gå till.

  Mvh Åse R Gsson

  SvaraRadera
 3. För klubben är det en stor förlust, och som blivande labbeägare förfasas jag av de senaste händelserna. Jag ser mindre och mindre anledning att bli medlem i LRK i samband med mitt framtida valpköp, eftersom det är tydligt att demokratin inte får råda, i vad som ska vara en demokratisk förening.

  Trots att jag inte ser anledning för egen del, så kommer jag att bli medlem för rasens skull, och för att stötta alla er som arbetar aktivt för att mentala egenskaper och hälsa ska gå i linje med rasens ursprung och användningsområde.

  Vänligen
  Sofie Kollberg

  SvaraRadera